Trainingen
BRANCHE-SPECIFIEKE TRAININGEN

Veiligheid van beweegbare bruggen

IN HET KORT

Duur
1 dag van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Lesgeld
595,- euro (ex. BTW)

Doel
Nederland is een bruggenland bij uitstek. Hierdoor vervult ons land op dit gebied wereldwijd een voortrekkersrol. Vanuit deze rol is de norm NEN 6787
‘Het ontwerpen van beweegbare bruggen – Veiligheid’ geschreven. Wat echter vaak niet wordt gerealiseerd is dat bruggen machines zijn en daardoor zowel onder de Machinerichtlijn (MRL) als de Arbeidsmiddelenrichtlijn (ARL) vallen. Dit geldt voor nieuwe bruggen, maar ook voor gewijzigde bruggen (renovatie van de elektrische installatie bijvoorbeeld). U leert in deze training wat de gevolgen van beide richtlijnen zijn en er wordt uitgelegd hoe de verschillende veiligheidsvraagstukken volgens de huidige stand der techniek opgelost kunnen worden.

Inhoud

 • Strategie en basisprincipes van veilig ontwerpen
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor veiligheid van bruggen
 • Conformiteitverklaringen
 • Renovaties en wijzigingen aan bruggen – gevolgen vanuit de Machinerichtlijn
 • Implementatie ‘veilig ontwerpen’- strategie binnen de organisatie
 • Risicobeoordeling en –reductie met behulp van de NEN 6787
 • Besturingstechnische risicoreductie

Leerdoelen

 • De essentiële eisen van de machinerichtlijn en arbeidsmiddelenrichtlijn verwoorden
 • CE aspecten per projectfase samenvatten
 • Context en toepassingsgebied van de NEN 6787 uitleggen
 • Risicobeoordeling en -reductie op basis van de relevante normen uitvoeren
 • Gevarenidentificatie en risicoreductie van bestaande bruggen uitvoeren

Doelgroepen

 • Projectleiders vanuit rijk, provincie, gemeenten en waterschappen
 • Elektrotechnisch verantwoordelijken
 • Beheerders van bruggen
 • Adviseurs en bruggenontwerpers
 • Constructeurs van bruggen

Voorkennis
Aanbevolen wordt het niveau dat bereikt wordt na het volgen van de cursus ‘Machine veiligheid in een dag’ of dag 1 ‘Procesflow machineveiligheid’ van de Masterclass Machineveiligheid.

INSCHRIJVEN