Trainingen
BRANCHE-SPECIFIEKE TRAININGEN

Functionele veiligheid in de procesindustrie IEC 61511

IN HET KORT

Duur
1 dag van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Lesgeld
595,- euro (ex. BTW)

Doel
De term SIL wordt veelvuldig gebruikt in de procesindustrie. Echter nog niet iedereen realiseert zich wat de consequenties zijn van deze classificatie voor besturingstechnische veiligheidssystemen. Als een veiligheidscircuit aan een bepaalde SIL-klasse moet voldoen, betekent dit namelijk dat de ontwerper niet alleen de opbouw en de structuur van het systeem moet bepalen, maar ook de faalkans van het systeem moet berekenen.

U leert in deze training in deze training hoe praktisch omgegaan kan worden met de complexe materie van functionele veiligheid van veiligheidssystemen in de procesindustrie. Aan de hand van een case leggen we de theorie uit zodat u de opgedane kennis ook eenvoudiger in de praktijk kan toepassen.

Inhoud

 • Algemene inleiding in veiligheid en veiligheidssystemen
 • Functionele veiligheid
 • IEC 61508, IEC 61511
 • SIL (Safety Intregrity Level)
 • Methoden van risicobeoordelingen
 • Ontwerpen van veiligheidssystemen
 • Betrouwbaarheidsanalyses van veiligheidssystemen
 • Praktische oefeningen aan de hand van een demo case
 • Risicobeoordeling en SIL-assignment
 • Betrouwbaarheidsanalyses met software tool

Leerdoelen

 • Elementaire aanpak faalkansberekening toelichten
 • Functionele veiligheid volgens IEC 61511 uitleggen
 • Safety Integrety Level (SIL) van een veiligheidsketen berekenen

Doelgroepen

 • Engineers
 • Projectleiders

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.

INSCHRIJVEN