INSCHRIJVING EN ANNULERING

Voorwaarden voor aanmelden en deelname

Omdat het aantal deelnemers voor een training gelimiteerd is zullen alle inschrijvingen in volgorde van ontvangst worden behandeld. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving met een routebeschrijving. Uw inschrijving is tevens uw bevestiging dat uw akkoord gaat met onze voorwaarden.

Tot 14 dagen voor aanvang van uw training is het voor u mogelijk om schriftelijk af te zeggen zonder dat hier voor u kosten aan verbonden zijn. Na deze termijn zullen 80% van de trainingskosten in rekening worden gebracht als u de training annuleert. Bij absentie zonder bericht wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Indien men vervangen wordt, hoeven wij dit pas op de trainingsdag zelf te weten.

Overmacht
Pilz Nederland behoudt zich het recht voor trainingen, cursussen, workshops, seminars e.d. bij uitval van een docent of op grond van onvoldoende inschrijvingen te annuleren, naar een later geplande datum te ver schuiven of een passend alternatief te bieden. Eventueel hieruit voortvloeiende schade kan niet op Pilz worden verhaald. Pilz Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onverhoopte fouten in technische informatie die in de diverse opleidingsvormen schriftelijk of mondeling overgedragen worden. Schade als gevolg hiervan zal dan ook niet worden geaccepteerd. Ook voor dit cursusoverzicht is met uiterste zorg samengesteld. Toch kunnen eventuele drukfouten, onjuistheden en/of onvolledigheden niet worden uitgesloten.

Verplichtingen van Pilz Nederland
Door uw aanmelding en deelname verplicht Pilz Nederland zich u op een zo goed mogelijke wijze te doceren en alle informatie te verschaffen die nodig is voor eventuele voorbereidingen. Alle trainingen zijn inclusief lunch.