SUBSIDIES EN VERGOEDINGEN

Informatie kosten en aanmelden

Er zijn verschillende mogelijkheden om kosten te besparen op de trainingen en opleidingen van uw medewerkers. Dit kan door gebruik te maken van subsidies en aftrekposten. Er zijn uiteenlopende manieren waarop u in uw opleidingskosten tegemoetgekomen kan worden:

• Is uw bedrijf aangesloten bij een brancheorganisatie? Dan is het mogelijk om aanzienlijke subsidie te krijgen als tegemoetkoming in de opleidingskosten. De mogelijkheden en procedures variëren per bedrijfstak.

• Indien uw organisatie niet bij een branchevereniging is aangesloten, is het toch mogelijk om te besparen. Op www.ondernemersplein.nl staat een overzicht van subsidiemogelijkheden die mogelijk voor u van toepassing zijn.

• Wilt uw medewerker een opleiding volgen die u om bepaalde redenen niet wilt of kunt vergoeden? Indien deze opleiding wel een directe link heeft met zijn/haar beroep, kunt u hem/haar wijzen op de persoonsgebonden aftrek van de inkomstenbelasting.Door scholingsuitgaven op te geven in de belastingaangifte kan er wellicht een deel van de kosten worden vergoed. Bijvoorbeeld doordat een deel van het lesgeld wordt teruggegeven. Hiervoor geldt een drempelbedrag van 250 euro. Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

• Ook op Europees niveau zijn er subsidies die opleidingen en ontwikkeling stimuleren. Dit zijn zogenaamde ESF-subsidies. Kijk op https://www.agentschapszw.nl/subsidies voor meer informatie.

Menu