Trainingen
EXPERT TRAININGEN

Officieel TÜV-gecertificeerd

CECE – Certified Expert in CE Marking

IN HET KORT

Duur
2 dagen van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Lesgeld
1200,- euro
De training wordt gegeven in het Nederlands maar het trainingsmateriaal en het examen is Engelstalig.

Doel
Met CECE – Certified Expert in CE Marking bereikt u de hoogst mogelijke kwalificatie op het gebied van CE-markering. In het kader van dit kwalificatieprogramma wordt het gehele CE-markeringsproces in detail uitgelegd. Tijdens de training wordt een virtueel machinemodel gebruikt om het traject van risicobeoordeling naar het aanbrengen van de CE-markering te verduidelijken. Het model toont de verschillen in aanpak voor incomplete en complete machines en verder voor onderling verbonden machines. Uiteraard vormt de machinerichtlijn 2006/42/EG de basis voor alle overwegingen. De volledige kwalificatie voor CECE is door TÜV NORD gecertificeerd. Na een geslaagd examen ontvangt u het wereldwijd erkende TÜV NORD-certificaat alsmede de titel ‘CECE – Certified Expert in CE Marking’.

Inhoud
Wetgeving over de veiligheid van machines in Europa
• Richtlijnen over de CE-markering
• De 6 stappen van de CE-markering
• Rollen en verantwoordelijkheden van importeur/distributeur, bediener, fabrikant en geautoriseerde vertegenwoordiger

Juridische kaders
• Machines in detail: Structuur, omvang, uitsluitingen, andere relevante richtlijnen, zoals EMC- of ATEX-richtlijn

Definitie van eisen
• De basisvoorwaarden bepalen het gebruik van normen, technische specificaties, richtlijnen, risicobeoordeling, enz.

Methode voor conformiteitsbeoordeling
• Modules voor de methode van conformiteitsbeoordeling
• Gebruikmaking van auditinstanties

Verificatie van de conformiteit
• Ontwerpfase
• Productiefase
• Toetsing

Technische documentatie
• Eisen en opstelling van technische documentatie
• Conformiteits- en inbouwverklaring
• Plaatsing en gebruik van het CE-label

Extra’s
• CE-markering op alle machines
• Procedure voor belangrijke wijzigingen aan een machine
• Geautoriseerde vertegenwoordiger: Eisen, opdrachtverstrekking en verantwoordelijkheden
• Praktische oefeningen en/of discussies aan het einde van elke module

Doelgroepen
Deze kwalificatie richt zich met name op machinefabrikanten, machine-importeurs en -integrators met een speciale verantwoordelijkheid op het gebied van CE-markering. Daarnaast is de training gericht op mensen die verantwoordelijk zijn voor het onderwerp machineveiligheid in de dagelijkse praktijk, zoals bijv.:

• Ontwerpers
• Projectplanners
• Planners
• Systeemintegrators
• Veiligheidsfunctionarissen
• Alle personen die betrokken zijn bij het CE-proces
• Arbo-en veiligheidsfunctionarissen

Voorwaarden
Voorwaarden voor deelname aan de training

• Deelname aan de training ‘Basisbeginselen van de CE-markering, of
• deelname aan de training ‘Totale CE-proces volgens machinerichtlijn in de afgelopen 2 jaar, of
• u heeft al de kwalificatie CMSE – Certified Machinery Safety Expert.

Aanwijzing
De inhoud van de training is speciaal ontworpen voor mensen die direct of indirect verantwoordelijk zijn voor CE-processen. Deze training omvat een multiple-choice-test aan het einde van de tweede dag. Als ze slagen voor deze test, ontvangt u het wereldwijd erkende TÜV-NORD-certificaat ‘CECE – Certified Expert in CE Marking’. Het certificaat is vier jaar geldig en kan vervolgens met nog eens vier jaar worden verlengd door deel te nemen aan een hercertificering.

INSCHRIJVEN

  • (komma gescheiden)
  • (komma gescheiden)
Menu