Trainingen
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSTRAININGEN

Robot Safety Training

IN HET KORT

Duur
1 dag van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Lesgeld
535,- euro

Doel
Industriële robots zijn multifunctionele mechanische apparaten ontworpen voor vaak onveilige, repeterende en onaangename taken. Uit studies blijkt dat ongelukken met robots optreden tijdens niet routinematige werkzaamheden. Tijdens veel van deze werkzaamheden bevindt de persoon zich in het bereik van de robot waarbij een onverwachte opstart van de robot kan
leiden tot verwondingen.

Het doel van deze training is personen die verantwoordelijk zijn voor robotsystemen de kennis van robotveiligheid bij te brengen. U leert over de risico’s die kunnen voorkomen en de manier waarop deze systemen veilig gemaakt kunnen worden waarbij de beschikbaarheid en productiviteit gewaarborgd blijven.

Inhoud
• Analyse van de risico’s in robotcel
• De meest voorkomende gevaren en controlemiddelen
• Robot afschermingstechnieken
• Veilige toegang tot een robotcel

Leerdoelen
• De norm EN ISO 10218 praktisch toepassen
• Risico’s in robotcellen analyseren
• De uitgangspunten van ontwerp van veiligheidsmaatregelen op en rond robotinstallaties toepassen
• Samenstel van machines implementeren

Doelgroepen
• Technisch personeel verantwoordelijk voor toezicht op robotsystemen, machine ontwerpers en robot besturingstechnici.
• Onderhoudspersoneel
• HSE managers
• Engineering managers
• Project engineers in productieomgevingen

Voorkennis
Kennis van machineveiligheid en procesautomatisering.

Cursusmaterialen en – benodigdheden
Neem uw laptop mee: bij deze cursus wordt volop gebruik gemaakt van onze nieuwe web-based leeromgeving. Als u niet de beschikking hebt over een laptop, meld dit dan bij aanmelding.

INSCHRIJVEN

  • Bedrijfsgegevens algemeen

  • Gegevens deelnemer(s)
  • (komma gescheiden)
  • (komma gescheiden)

  • Overige gegevens
Menu