Trainingen
PILZ PRODUCT TRAININGEN

Programmeren volgens het V-model

IN HET KORT

Duur
1/2 dag van 09.00-13.00 uur
incl. lunch
Lesgeld
335,- euro (ex. BTW)

Doel
Het V-model is een methode voor softwareontwikkeling, waarin evenwichtig aandacht wordt besteed aan ontwikkeling en verificatie. Het software-ontwerp inclusief de verificatie is opgedeeld in een aantal fases die elk een aantal vooraf gedefinieerde producten oplevert. Wanneer de producten van een fase zijn opgeleverd, vormen deze de basis voor de volgende fase. Een nieuwe fase kan dus alleen worden gestart wanneer de vorige fase is opgeleverd en goedgekeurd. Dit herhaalt zich voor alle fases. Met elke nieuwe basis die wordt gevormd groeit het vertrouwen in het systeem.

In deze training leert u het V-model gebruiken als leidraad bij het programmeren.

Inhoud

 • Systematisch aanpakken van een project
 • Fasen van softwareopzet
 • Praktijkvoorbeelden

Leerdoelen

 • Het V-model als methode voor softwareontwikkeling beschrijven
 • Fasen van softwareontwerp onderscheiden

Doelgroepen

 • Ontwerpers
 • Hardware engineers
 • Software engineers
 • Projectleiders

Voorkennis
U bent bekend met (proces)automatisering.

INSCHRIJVEN


 • Bedrijfsgegevens algemeen

 • Gegevens deelnemer(s)
 • (komma gescheiden)
 • (komma gescheiden)
 • Dit nummer gebruiken we alleen in geval van onvoorziene omstandigheden

 • Overige gegevens