Trainingen
FUNCTIONELE VEILIGHEID

Praktijkdag Safety Integrity Level (SIL) IEC 62061

IN HET KORT

Duur
1 dag van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Lesgeld
625,- euro (ex. BTW)

Doel
Na de Masterclass Machineveiligheid of de Theoriedag SIL volgt u de verdiepende workshop Safety Integrity Level. In de workshop SIL wordt een praktische oefening aan de hand van een casus uitgewerkt. De oefening bestaat uit het uitvoeren van een risicobeoordeling en het bepalen van het Safety Integrity Level.

Vervolgens wordt een veiligheidscircuit ontworpen en doorgerekend met behulp van de softwaretool PAScal. Door de praktische invulling van deze dag leert u hoe u de opgedane theoretische kennis vanuit de basisdag kunt toepassen in het ontwerpen van een circuit en de validering met PAScal.

In de cursus is één licentie voor PAScal inbegrepen!

Leerdoelen

  • Een veiligheidscircuit ontwerpen
  • Met behulp van PAScal software een veiligheidscircuit op het vereiste Safety Integrity Level valideren

Doelgroepen

  • Ontwerpers en hardware engineers
  • Service technici
  • Technisch adviseurs en inspecteurs

Voorkennis
U dient de theoriedag SIL gevolgd te hebben alvorens de praktijkdag te volgen.

Tip! Neem een eigen laptop mee.

INSCHRIJVEN