Trainingen
FUNCTIONELE VEILIGHEID

Combideal Safety Integrity Level (SIL) IEC 62061 Theorie en praktijk

IN HET KORT

Duur
2 dagen van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Lesgeld
1095,- euro (ex. BTW)

Doel

De norm NEN-EN-IEC 62061 geeft eisen voor het ontwerpen en de integratie van veiligheidssystemen als onderdeel van de machinebesturing. De combi deal van een dag theorie en een dag praktijktraining is een voordelige optie om NEN-EN-IEC 62061 afdoende toe te passen.

Tijdens de theorie dag wordt de methodiek behandeld waarmee de ontwerper, door middel van de structuur en betrouwbaarheid van componenten, een betrouwbaar veiligheidssysteem kan realiseren. Ook wordt het systeemgedrag van een veiligheidsfunctie, de eisen aan de betrouwbaarheid van de componenten en de eisen gesteld aan het ontwerpen en structureren van veiligheidssoftware uitgelegd.

Aansluitend volgt u de verdiepende workshop Safety Integrity Level (SIL) waar u aan de hand van praktische oefeningen en een casus een aantal veiligheidsketens volledig uitwerkt. De oefening bestaat onder andere uit het uitvoeren van een risicobeoordeling, het bepalen van het Safety Integrity Level (SIL) Level en toetsen in hoeverre de veiligheidsketen voldoet aan de gestelde eisen.

Vervolgens worden een aantal veiligheidscircuits ontworpen en doorgerekend met behulp van de softwaretool PAScal. Door de praktische invulling leert u hoe u de opgedane theoretische kennis kunt toepassen in het ontwerpen van een circuit en de validering met PAScal.

In de cursus is één licentie voor PAScal inbegrepen!

Inhoud

 • Inleiding in elektrische veiligheid en besturingstechnische veiligheidscircuits
 • De norm NEN-EN-IEC 62061 (SIL)
 • Opbouw en ontwerp van veiligheidscircuits
 • Betrouwbaarheidsanalyses van veiligheidscircuits/-systemen
 • Functionele veiligheid
 • Safety Integrity Level (SIL)
 • 7-stappenplan

Leerdoelen

 • Werking en toepassing van Safety Integrity Level (SIL) verwoorden
 • Blokschema’s van veiligheidscircuits afleiden
 • Begrippen zoals MTTFd, B10d, PFHd, HFT en SFF uitleggen
 • Een veiligheidscircuit ontwerpen
 • Met behulp van PAScal software een veiligheidscircuit op het vereiste Safety Integrity Level valideren

Doelgroepen

 • Ontwerpers en hardware engineers
 • Service technici
 • Technisch adviseurs en inspecteurs

Voorkennis
Aanbevolen wordt het niveau dat bereikt wordt na het volgen van de cursus ‘CE-markeren, de basis’ of dag 1 ‘Procesflow machineveiligheid’ van de Masterclass Machineveiligheid

Cursusmaterialen en – benodigdheden
Neem uw laptop mee: bij deze cursus wordt volop gebruik gemaakt van onze nieuwe web-based leeromgeving. Als u niet de beschikking hebt over een laptop, meld dit dan bij aanmelding.

P.s. de Theoriedag in combinatie met de Workshop kan ook bij u op locatie worden verzorgd. Ook dan is één PAScal licentie inbegrepen.

Tip! Neem een eigen laptop mee.

INSCHRIJVEN