Trainingen
OVERIGE TRAININGEN MACHINEVEILIGHEID

Machineveiligheid in relatie tot elektrische veiligheid volgens IEC 60204-1

IN HET KORT

Duur
1 dag van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Lesgeld
560,- euro (ex. BTW)

Doel:
De NEN-EN-IEC 60204-1 is de norm voor de elektrische uitrusting van machines.  Bij onze training gaat het om de relatie tussen elektrische veiligheid en de eisen die voortkomen uit de machinerichtlijn.
U leert over de meest voorkomende problemen rondom de elektrische installaties van machines. Het gaat hierbij om veelvoorkomende raakvlakken met machineveiligheid en de knelpunten die hieraan ten grondslag liggen. Zo leert u hoe u de juiste informatie kunt vinden en hoe u de IEC 60204-1 in de praktijk kunt toepassen.

Voor wie
Deze training biedt een leidraad naar een beter, betrouwbaarder en veiliger product aan iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met het ontwerpen, bouwen, aanpassen en of onderhouden van elektrische installaties van machines.
Ook technisch inkopers en HSE medewerkers die zich bezig houden met technische beoordelingen en inspecties van elektrische installaties krijgen door de training nieuwe inzichten.

Nieuwe versie, de NEN-EN-IEC 60204-1:2018
In 2018 is een nieuwe versie van de norm uitgebracht, die sinds 2019 ook in het Nederlands beschikbaar is.
Deze nieuwe versie is aangepast op de huidige stand van techniek en bevat veel extra informatie over het verhogen van de elektrische veiligheid, waaronder:
– elektromagnetische compatibiliteit (EMC);
– potentiaalvereffening en aarding;
– wijzingen in eisen en normreferenties met betrekking tot de warmtehuishouding in de schakelkast;
– Safe Torque Off-circuits.

Deze wijzingen en extra informatie krijgen tijdens de training veel aandacht.

Inhoud
– De wettelijke basis voor elektrische veiligheid;
– De relatie tussen ontwerp en beheer van elektrische installaties;
– Energievoorziening, de hoofdschakelaar;
– Toepassing van werkschakelaars;
– IP-gradatie;
– Aarding;
– EMC;
– Aderkleuren en codering;
– Eisen voor bedieningsinterfaces, technische documentatie;
– Validatie procedures.

Leerdoelen
Na het volgen en succesvol afronden van deze training kunt u;
– de context van de IEC 60204-1 uitleggen;
– de scheidslijn tussen machine- en gebouw-gebonden installaties identificeren;
– de begrippen basisbeveiliging en aanvullende beveiliging beschrijven;
– principes van veiligheidsaarding en potentiaal-vereffening beschrijven;
– beveiliging van uitrusting door middel van overstroombeveiliging, thermische beveiliging, aardfoutbeveiliging en dergelijke toelichten;
– de rol van besturingsfuncties en bedieningsinterfaces in relatie tot machineveiligheid toelichten.

Voorkennis
Voor de deelname aan deze training wordt aanbevolen om een of meedere van de volgende cursussen te volgen, zodat uw basisbegrip op het juiste startniveau is:
– ‘CE-markering, de basis’;
– ‘machineveiligheid in 1 dag’;
– (minimaal) dag 1 ‘de procesflow van machineveiligheid’ van ‘de Masterclass Machineveiligheid’.

INSCHRIJVEN


  • Bedrijfsgegevens algemeen

  • Gegevens deelnemer(s)
  • (komma gescheiden)
  • (komma gescheiden)
  • Dit nummer gebruiken we alleen in geval van onvoorziene omstandigheden

  • Overige gegevens