Food Safety Training

2 dagen

09.00-16.00 uur incl. lunch

Inschrijven
Trainingsdata
Doel
Fabrikanten en eindgebruikers in de voedingsmiddelenindustrie hebben te maken met een doolhof van regels en eisen waaraan zij geacht worden te voldoen. Niet alleen de eisen op het gebied van voedselveiligheid zijn hoog maar ook de eisen die worden gesteld aan de veiligheid voor de operator aan de machine tellen zwaar. De vele regels maken het vinden van oplossingen lastig. Daar komt nog bij dat de diverse regelgevingen (voedselveiligheid en machineveiligheid) soms tot tegenstrijdige oplossingen leiden. Dit vergt een grote inspanning om tot een werkbaar en veilig resultaat te komen.

Deze cursus is erop gericht om dit spanningsveld tussen voedselveiligheid en machineveiligheid te doorbreken en aan te geven hoe met deze moeilijke situatie omgegaan kan worden. Pilz en N&S hebben door hun ervaring binnen de voedingsmiddelenbranche praktische kennis opgedaan om een vertaalslag te kunnen maken van theorie naar praktijk. Hierbij worden in de training specifieke normen, die hiervoor toegepast kunnen worden, uitgelicht.

Het zwaartepunt ligt hierbij op het oplossen van machineveiligheidsvraagstukken en hygiëne-eisen. Deze cursus biedt de cursist inzicht in de mogelijkheden die er zijn om een veilige installatie (machine) te verkrijgen die aan beide eisen voldoet.

width=

Inhoud
• Voedselveiligheid versus Machineveiligheid
• Open-Aanpak versus Gesloten-Aanpak
• De problematiek rondom machines voor levensmiddelen
• Machinerichtlijn 2006/42/EG en haar specifieke eisen aan machines voor levensmiddelen
• Gebruik van C-normen in de voedingsmiddelenindustrie, zoals verpakkingsmachines (EN 415 reeks), kantelaars (EN 13288), liften (EN 13288), transportsystemen (EN 619, EN 620), snijmachines
• C-normen voor de basisveiligheid zoals de prEN 1672-1 (machineveiligheid), EN 1672-2 (hygiëne eisen)


Doelgroepen
• Constructeurs van machines en installaties (E en W)
• Projectleiders
• Beheerders van een machinepark

In het kort:


Duur
2 dagen van 09.00 - 16.00 incl. lunch

Lesgeld
1.295 euro

Inschrijven
Trainingsdata

Voorkennis
Wij bevelen elke deelnemer aan om aan te vangen met module 1, procesflow machineveiligheid, van het cursusprogramma.

Aanmelden:

(komma gescheiden)
(komma gescheiden)