Event Food & Machinery Safety (Acta)

Inschrijven

Wilt u inzicht in het spanningsveld tussen voedselveiligheid en machineveiligheid? Pilz Nederland en Pilz België hebben hun krachten gebundeld en organiseren een uniek event in een inspirerende omgeving!

Op 8 februari 2018 a.s. bent u van harte welkom bij Acta vzw: Opleidingscentrum voor Techniek en Automatisering voor een interessant seminar met diverse thema’s!

• Open vs. Gesloten aanpak in voedsel- en machineveiligheid
• C-normen
• Safety Lifecycle
• Voedselveiligheid- en hygiëne
• Workshops

8 februari 2018 | 10.00 – 16.00 uur | Acta vzw, Ruiterijschool 9, Brasschaat

Uw investering: 95 euro

Mis het niet! Reserveer de datum alvast in uw agenda of schrijf u gelijk in!

Programma:

Open versus gesloten aanpak
Martijn Drost, Pilz Safety Consultant

Wanneer gekeken wordt vanuit voedingsmiddelenveiligheid wordt er eigenlijk aangedrongen op een “open” aanpak van het ontwerp van een machine. De machine dient gemakkelijk reinigbaar en desinfecteerbaar te zijn, stoffen mogen zich niet ophopen. Als de machine vanuit het perspectief van machineveiligheid wordt bekeken, dan pleit de Machinerichtlijn voor een “gesloten” aanpak. Dit houdt in dat aandrijvingen en gevaarlijke delen buiten bereik geplaatst zijn.

Voedselveiligheid en hygiëne
Arjo van den Berg, N&S Coördinator Kenniscentrum

Afnemers/retail stellen als leveringsvoorwaarde dat hun leveranciers gecertificeerd zijn conform een BRC- , IFS of FSSC 22000 norm. Deze normen stellen specifieke eisen aan bijvoorbeeld bouwkundige aspecten, nutsvoorzieningen (water, ijs, lucht en andere gassen), installaties/ apparatuur (zoals metaaldetectoren, magneten en röntgenapparatuur, maar ook Cleaning in Place CIP-installaties) en onderhoud.

De Safety Lifecycle & gebruik van C-normen
Jan Franck, Pilz Safety Consultant

Naast vervuiling en contaminatie zijn de meest voorkomende risico’s in de voedingsindustrie gelinkt aan het gebruik van machines / installaties en hun omgeving, bijvoorbeeld snij-, prik- en steekrisico’s, slip- en valrisico’s, ...). De leidraad om zulke installaties naast voedselveilig ook werkveilig te maken is de Safety Lifecycle. Hoe begin je hieraan en wat zijn de te ondernemen stappen? Daar geven we je in deze sessie antwoord op.

Voedselveiligheid en hygiëne
Wouter de Heij, CEO bij TOP b.v. en mede-eigenaar van BOX n.v.

We staan er niet echt meer bij stil: Voedselveiligheid. En toch worden er jaarlijks nog vele Nederlands ziek van verkeerd voedsel. Het minimaliseren van risico’s op ziekte of nog erger sterfgevallen is een geraffineerd optimalisatie spel. We kunnen immers niet elke verpakking openmaken en een sample van het product naar het lab sturen. Hoe doen we dit nu eigenlijk in de praktijk?
In deze workshop wordt ingegaan op mogelijke bedreigingen (hazards) en uitgelegd hoe het systeem van conserveertechnologieën en hygiënisch ontwerp van machines en fabrieken in elkaar steekt. In 1,5 uur wordt de essentie van voedselverwerking aangeraakt. Het subtiele spel tussen het voedselproduct (met mogelijke micro-organismen) en Machines en productielijnen. En natuurlijk hoe menselijke (technische) vernuft ook in wereldwijd geaccepteerd managementproces verankerd is geworden.

ATEX-zones en hoe ermee omgaan
Dirk Voorspools, Acta ATEX specialist & trainer

In deze workshop beoordeel je zelf de ATEX-installatie bij Acta en ervaar je hoe gevaar in een klein hoekje kan zitten. In heel wat voedingsbedrijven is er een vorm van explosiegevaar aanwezig. Denk maar afgesloten omgevingen of opslagtanks rijk aan fijn stof of poeder, zoals meel of suiker. Kom te weten wat de valkuilen zijn bij het werken in ATEX omgevingen met een focus op explosiebeveiliging voor elektrisch materieel.
Inschrijven

Aanmelden:

(komma gescheiden)
(komma gescheiden)
Overige gegevens