Trainingen
SPECIFIEKE VEILIGHEIDSTRAININGEN

LOTOTO (Lock Out Tag Out Try Out)

IN HET KORT

Duur
1 dag van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Lesgeld
535,- euro

Doel
Lockout-tagout (LOTO) is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt in de industrie om gevaarlijke machines op een veilige manier te scheiden om te voorkomen dat ze gestart worden tijdens onderhouds-, reparatie- of schoonmaakwerkzaamheden. Het doel van de training is om u inzicht te geven in de eisen die worden gesteld aan Lockout-Tagout procedures en de toepassing hiervan. Inmiddels wordt de LOTOTO variant volop toegepast; dit komt tijdens de cursus aan de orde.

Tijdens de training maken we gebruik van een echte machine om LOTOTO procedures te oefenen.

Inhoud
• Relevante richtlijnen en normen voor het isoleren van energievoorzieningen voor producerende en verwerkende bedrijven
• Soorten energie die het gebruik van LOTOTO vereisen en de verschillende middelen voor het succesvol toepassen van een LOTOTO procedure
• Meest gebruikte toepassingen in de industrie voor een praktische invoering van LOTOTO procedures binnen een bedrijf

Leerdoelen
• Richtlijnen en normen met betrekking tot de LOTOTO procedure benoemen
• Doelstelling van LOTOTO beschrijven
• Isolatie en energiedissipatie in relatie met diverse energiebronnen uitleggen
• Het LOTOTO proces in zes stappen beschrijven

Doelgroepen
• Onderhoudspersoneel
• Productieplant personeel
• Hardware Engineers
• Software Engineers
• HSE managers, Managers productie

 

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.

INSCHRIJVEN

  • Bedrijfsgegevens algemeen

  • Gegevens deelnemer(s)
  • (komma gescheiden)
  • (komma gescheiden)

  • Overige gegevens
Menu