Trainingen
OVERIGE TRAININGEN MACHINEVEILIGHEID

IEC 60204-1, elektrische veiligheid in relatie met machineveiligheid (online training)

IN HET KORT

Duur
2 online sessies van 2,5 uur
verdeeld over 2 dagen
Lesgeld
350,- euro (ex. BTW)

De NEN-EN-IEC 60204-1 is een belangrijke norm voor de elektrische uitrusting van machines. Bij deze onlinetraining gaat het om de relatie tussen elektrische veiligheid en de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit de machinerichtlijn (bijlage I).

U leert over de meest voorkomende problemen rondom de elektrische installaties van machines en wat hieraan te doen. Het gaat hierbij om de raakvlakken met machineveiligheid en de knelpunten die hieraan ten grondslag liggen. Zo leert u de juiste informatie te vinden en de handreikingen vanuit de IEC 60204-1 in de praktijk toe te passen.

Voor wie is deze training
Deze training biedt een leidraad naar een beter, betrouwbaarder en veiliger product aan iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met het ontwerpen, bouwen, aanpassen en of onderhouden van elektrische installaties van machines.
Technisch inkopers en HSE-medewerkers die zich bezighouden met technische beoordelingen en inspecties van elektrische installaties krijgen door de training meer en betere inzichten.

NEN-EN-IEC 60204-1:2018
In 2018 is een nieuwe versie van de norm uitgebracht, die sinds 2019 ook in het Nederlands beschikbaar is. Deze versie is aangepast op de huidige stand der techniek en bevat veel extra informatie over het verhogen van de elektrische veiligheid, waaronder:
– elektromagnetische compatibiliteit (EMC);
– potentiaalvereffening en aarding;
– wijzingen in eisen en normreferenties met betrekking tot de warmtehuishouding in de schakelkast;
– het toepassen van Safe Torque Off.

Deze wijzingen en aanvullingen krijgen tijdens de training veel aandacht.

Inhoud
– De wettelijke basis voor elektrische veiligheid;
– De relatie tussen ontwerp en beheer van elektrische installaties;
– Energievoorziening, de hoofdschakelaar;
– Toepassing van werkschakelaars;
– IP-gradatie;
– Aarding;
– EMC;
– Aderkleuren en codering;
– Eisen voor bedieningsinterfaces, technische documentatie;
– Validatie procedures.

Leerdoelen
Na het volgen en succesvol afronden van deze training kunt u;
– de context van de IEC 60204-1 uitleggen;
– de scheidslijn tussen machine- en gebouwgebonden installaties identificeren;
– de begrippen basisbeveiliging en aanvullende beveiliging beschrijven;
– principes van veiligheidsaarding en potentiaal-vereffening beschrijven;
– beveiliging van uitrusting door middel van overstroombeveiliging, thermische beveiliging, aardfoutbeveiliging en dergelijke toelichten;
– de rol van besturingsfuncties en bedieningsinterfaces in relatie tot machineveiligheid toelichten;
– veel voorkomende problematiek omtrent Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) benoemen.

INSCHRIJVEN

Menu