Trainingen
ONLINE PROGRAMMA

Machineveiligheid in vogelvlucht
Masterclass Machineveiligheid online – compacte editie

IN HET KORT

Duur
3 live online sessies
Elk maximaal 2 uur
van 10.00 uur tot 12.00 uur
Lesgeld
475,- euro (ex. BTW)

Doel van de training
Met de live online training ‘Masterclass Machineveiligheid online – compacte editie’ krijgt u inzicht in de wet- en regelgeving omtrent machineveiligheid en bent u in staat de toetsing ‘essentiële veiligheids- en gezondheidseisen’ uit te voeren. U begrijpt de relevantie van risicobeoordelingen, u kunt geharmoniseerde normen toepassen en u leert over het proces van CE-markeren.

Inhoud
In drie boeiende en dynamische live  sessies, waarin presentatieblokken, stellingen en korte vragenrondes elkaar afwisselen, komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Overzicht Europese richtlijnen, waaronder de Machinerichtlijn, EMC richtlijn en Laagspanningsrichtlijn;
 • Verschillen en overeenkomsten tussen de machinerichtlijn en Arbowetgeving;
 • Machinerichtlijn: wie is fabrikant? Wat betekent ‘in de handel brengen’?
 • Europese geharmoniseerde normen en hun relatie met de richtlijnen;
 • Risicobeoordeling: startpunt voor een veilige aanpak;
 • Stappenplan CE-markering;
 • Veiligheidsmaatregelen, veiligheidsafstanden en voorkoming van manipulatie;
 • Introductie besturingstechnische veiligheid volgens ISO 13849

Leerdoelen

 • Wet- en regelgeving rondom machineveiligheid beschrijven;
 • Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen benoemen;
 • Het proces van risicobeoordeling implementeren;
 • Het proces van CE markeren samenvatten;
 • Aan de hand van relevante normen veiligheidsmaatregelen selecteren;
 • Werking en toepassing van Performance Level (ISO 13849-1) verwoorden.

Doelgroepen
Deze online training is speciaal voor:

 • Industrieel installateurs;
 • Onderhoudstechnici;
 • Technisch inkopers;
 • Projectmanagers;
 • SHE managers.

Voorkennis
Voor het volgen van deze online training is geen specifieke voorkennis vereist. Affiniteit met techniek is een pre.

Certificaat
Na het volgen van de volledige online training ontvangt u een certificaat van deelname in pdf-formaat.

Cursusmaterialen en – benodigdheden
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met link, die u verwijst naar de webpagina van deze online training. Daar vindt u een duidelijke toelichting over deelname aan de online sessies, alle benodigde cursusmaterialen en praktische bijlagen.

INSCHRIJVEN


 • Bedrijfsgegevens algemeen

 • Gegevens deelnemer(s)
 • (komma gescheiden)
 • (komma gescheiden)
 • Dit nummer gebruiken we alleen in geval van onvoorziene omstandigheden

 • Overige gegevens
Menu