Trainingen
MASTERCLASS MACHINEVEILIGHEID

Masterclass Machineveiligheid

IN HET KORT

Duur
4 dagen van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Lesgeld
1850,- euro

Doel
Na het volgen van de vier cursusdagen heeft u een gedegen kennisniveau bereikt om veiligheidsvraagstukken in de praktijk aan te pakken en hiervoor oplossingen te vinden.

Aan het einde van dag 4 van de Masterclass Machineveiligheid wordt een examen afgenomen. Wanneer u deze toets met een voldoende afrondt, ontvangt u
een certificaat.

Inhoud
Dag 1 Procesflow machineveiligheid
Dag 2 Risicobeoordelingen theorie en praktijk
Dag 3 Ontwerpen veiligheidsmaatregelen
Dag 4 Ontwerpen besturingstechnische veiligheidsmaatregelen

Leerdoelen
• Wet- en regelgeving rondom machineveiligheid beschrijven
• Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen benoemen
• Het proces van CE markeren verwoorden
• Het proces van risicobeoordeling implementeren
• Aan de hand van relevante normen veiligheidsmaatregelen selecteren
• Begrippen zoals MTTFd, B10d en PFHd toelichten
• Classificaties van veligheidsfuncties volgens  Performance Level (ISO 13849) toepassen

Doelgroepen
• Constructeurs van machines en installaties
• Projectleiders
• Beheerders van machineparken
• Veiligheidskundigen
• HSE-managers

Voorkennis
Affiniteit met techniek is een pre.

SKO-certificering
Deze training heeft een SKO-VK toekenning van 4 punten.

Examen en certificaat
Na het volgen en afronden van de Masterclass Machineveiligheid wordt naast multiple-choice dagtoetsen aan het einde van dag 4 een examen afgenomen. Na het succesvol afronden van deze eindtoets ontvangt u het Pilz examencertificaat. Pilz biedt de mogelijkheid om examens te herkansen.

INSCHRIJVEN

  • Bedrijfsgegevens algemeen

  • Gegevens deelnemer(s)
  • (komma gescheiden)
  • (komma gescheiden)

  • Overige gegevens
Menu