Trainingen
FUNCTIONELE VEILIGHEID

Theorie Safety Integrity Level (SIL) IEC 62061

IN HET KORT

Duur
1 dag van 09.00-16.00 uur
incl. lunch
Lesgeld
625,- euro (ex. BTW)

Doel
De norm NEN-EN-IEC 62061 geeft aan hoe je veiligheidsfuncties op kunt nemen in de machinebesturing. De norm beschrijft methodieken waarmee de ontwerper, door middel van de structuur en betrouwbaarheid van componenten, een betrouwbaar veiligheidssysteem kan realiseren. De norm stelt ook eisen aan het ontwerpen en structureren van veiligheidssoftware, waarbij aantoonbaar gebruik gemaakt moet worden van het V-model.

De verschillende wijzigingen in de 2021 versie van de norm worden doorgenomen. De 2021 versie gaat in 2022 geharmoniseerd worden.

Inhoud

 • Wettelijke eisen voor besturingstechnische veiligheid
 • Norm NEN-EN-IEC 62061
 • Functional safety plan
 • Opbouw en ontwerp van veiligheidscircuits: Het SRS
 • Verificatie en validatie van veiligheidscircuits/-systemen
 • Functionele veiligheid
 • Safety Integrity Level (SIL)

Leerdoelen

 • Werking en toepassing van Safety Integrity Level (SIL) verwoorden
 • Blokschema’s van veiligheidscircuits afleiden
 • Begrippen zoals PFHd, HFT en SFF en SIL Claim limiet uitleggen

Doelgroepen

 • Ontwerpers en hardware engineers
 • Service technici
 • Technisch adviseurs en inspecteurs

Voorkennis
Aanbevolen wordt het niveau dat bereikt wordt na het volgen van de cursus ‘CE-markeren, de basis’, Dag 1 ‘Procesflow machineveiligheid’ van de Masterclass Machineveiligheid of “Machineveiligheid in één dag”.

INSCHRIJVEN