Trainingen
EENDAAGSE TRAININGEN

Machineveiligheid in een dag

IN HET KORT

Duur
1 dag of 2 avonden
09.00-16.00 uur incl. lunch
of 17.00-21.30 uur incl. diner
Lesgeld
535,- euro (1 dag)
610,- euro (2 avonden)

Doel
De training Machineveiligheid in één dag geeft inzicht in een aantal belangrijke aspecten van machineveiligheid. In de training worden Nederlandse en Europese wetgeving uitgelegd en aangegeven hoe ver u moet gaan op het gebied van veiligheid. Ook passeren een aantal belangrijke termen uit de Machinerichtlijn (2006/42/EG) de revue.
In vogelvlucht wordt ook aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

 • De risicobeoordeling waarbij de ISO 12100 als leidraad wordt gebruikt;
 • Veiligheidsafstanden van bijv. hekwerken volgens ISO 13857;
 • Minimumafstanden ter voorkoming van beknelling volgens EN 349;
 • Voorkoming van manipulatie van veiligheidsmaatregelen volgens ISO 14119;
 • Parameter bepaling voor besturingstechnische veiligheid volgens ISO 13849.
  Tijdens de training worden vele praktische situaties besproken. De deelnemers worden daarbij uitgedaagd om eigen praktijksituaties te bespreken.

Inhoud
De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Inleiding Europese richtlijnen, waaronder de Machinerichtlijn, EMC richtlijn en Laagspanningsrichtlijn;
 • Inleiding Europese geharmoniseerde normen, relatie met de richtlijnen;
 • Beknopte uitleg van de Machinerichtlijn
 • Beknopte behandeling van de CE-markering;

Korte introductie in de volgende onderwerpen:
– De risicobeoordeling volgens ISO 12100;
– Veiligheidsafstanden volgens ISO 13857;
– Minimumafstanden ter voorkoming van beknelling volgens EN 349;
– Voorkoming van manipulatie van veiligheidsmaatregelen volgens ISO 14119;
– Besturingstechnische veiligheid volgens ISO 13849 in vogelvlucht.

Leerdoelen

 • Inzicht in het wettelijk kader rondom machines.
 • Een aantal belangrijke aspecten rond het CE-markeringsproces samenvatten.
 • Belangrijkste aspecten van een aantal normen beschrijven.

  Let op: Deze training is minder diepgaand dan de masterclass machineveiligheid en is daardoor geen vervanging voor deze masterclass.

Doelgroepen

 • Personen die (zijdelings) te maken krijgen met CE-markering en een overview willen hebben.
 • Projectmanagers.
 • Technisch directeuren.
 • Iedereen die de basis van machineveiligheid wil leren.
 • SHE Managers.

Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.

INSCHRIJVEN


 • Bedrijfsgegevens algemeen

 • Gegevens deelnemer(s)
 • (komma gescheiden)
 • (komma gescheiden)
 • Dit nummer gebruiken we alleen in geval van onvoorziene omstandigheden

 • Overige gegevens
Menu