Risicobeoordelingen theorie en praktijk

1 dag

09.00-16.00 uur incl. lunch

De risicobeoordeling van machines is een centraal onderdeel bij het ontwerp en beheer van machines bij zowel de Machinerichtlijn (Risicoanalyse) als bij de ARBO-wetgeving (Risico Inventarisatie en Evaluatie).


De verplichting om de risicobeoordeling uit te voeren bij machines, met als doel om binnen de grenzen van de machine risico’s in kaart te brengen en deze zo veel mogelijk te reduceren volgens het ALARP principe (“As Low As Reasonably Practicable”).

Inschrijven
Trainingsdata
Doel

In de training wordt ingegaan op de theorie achter gevaren en risico’s waarbij de ISO 12100 als leidraad wordt gebruikt. Deze norm beschrijft naast ontwerpmethodieken ook hoe een risicobeoordeling kan worden uitgevoerd. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt de cursist een handvat om het geleerde direct in zijn eigen dagelijkse praktijk toe te passen.

Pilz beschikt in het trainingscentrum over een 3D ruimte waar op een interactieve manier met visuele diepte praktijksituaties beleefd kunnen worden. Tijdens deze training wordt er een risicoanalyse uitgevoerd op een machine uit de praktijk welke in 3D beeld is opgenomen en waar virtueel omheen gelopen kan worden.


Inhoud
• Ontwerpmethodieken
• Het proces van risicobeoordeling
• Methoden van risicobeoordeling
• Praktijkvoorbeelden


Doelgroepen
• Iedereen met interesse voor machineveiligheid
• Engineers, onderhoudstechnici, veiligheidskundigen
• Managers (HSE), Managers productie, CEO’s, KAM managers

In het kort:


Duur
1 dag van 09.00 - 16.00 incl. lunch

Lesgeld
535 euro

Inschrijven
Trainingsdata

Voorkennis
Wij adviseren de cursist om te beginnen met de module procesflow machineveiligheid van het cursusprogramma.

SKO-VK
Deze training heeft een SKO-VK toekenning van 1 punt

Masterclass
Deze cursus is tevens dag 2 van de Masterclass Machineveiligheid.

Aanmelden:

(komma gescheiden)
(komma gescheiden)