Matthijs van Wees

Safety Consultant en Trainer

Smiley face

“"Veiligheid is het hoogste goed!"

Wij horen het regelmatig, maar onze praktijk observaties wijzen anders uit.
Ná een naar ongeval is de noodzaak voor veiligheid apert… Gelukkig hoeft het tegenwoordig vaak niet zo ver te komen, gezien de toenemende aandacht voor veiligheid. Helaas resulteert deze vernieuwde aandacht zelden in efficiënte en effectieve verbeteringen van de veiligheid.

De wet eist veiligheid. Knappe koppen stellen normen op om ons hierbij te helpen. Simpel! Wederom is de praktijk weerbarstig. Voorgestelde oplossingen zijn vaak onpraktisch en verre van optimaal. Afwijken dan maar? En nu?
Wij helpen klanten met dit soort vraagstukken. “Wat is in deze specifieke situatie de beste oplossing en hoe onderbouwen wij deze conclusie?” Dáár ligt de werkelijke uitdaging omtrent machineveiligheid!
Pilz tracht de bewustheid omtrent veiligheid te vergroten. Een bewust persoon kan echter pas constructief aan de slag na het kweken van de juiste mindset. Tijdens onze trainingen reiken wij de benodigde kennis en werkwijzen aan. Daarnaast behandelen wij elkaars problemen uit de praktijk en hoe deze op te lossen. Dát zijn de momenten waarop het kwartje valt.
Als trainer vind ik deze interactie met en tussen de cursisten de leukste momenten van de dag. De nieuwsgierige en vakkundige deelnemers helpen elkaar verder op weg. Af en toe een zetje in de goede richting en de bestemming is bereikt voor we er erg in hebben!
Alles is interessant, mits er vanaf de juiste hoek naar gekeken wordt. Ik vertel graag met enthousiasme over wat ik te weten gekomen ben en luister aandachtig naar nieuwe informatie en inzichten die de cursisten aandragen. Waar één les geeft, leren er twee.

Sinds 2015 maak ik mij nuttig voor onze klanten door het:
• Uitvoeren van risicobeoordelingen
• Ontwikkelen van veiligheidsconcepten
• Valideren van besturingstechnische veiligheidsmaatregelen (PL en SIL)
• Begeleiden van machinebouwers en eigenarn bij CE-markering van hun machines
• Leiden van functionele veiligheidstesten
• Verzorgen van trainingen