Veiligheid van beweegbare bruggen en sluizen

1 dag

09.00-16.00 uur incl. lunch

Inschrijven
Trainingsdata
Doel
Nederland is een bruggenland bij uitstek, hierdoor vervult ons land op dit gebied wereldwijd een voortrekkersrol. Vanuit deze rol is de norm NEN 6787 “Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid” geschreven. Wat echter vaak niet wordt gerealiseerd is dat bruggen (en sluizen) machines zijn en daardoor zowel onder de Machinerichtlijn (MRL) als de Arbeidsmiddelenrichtlijn (ARL) vallen. Te denken valt aan nieuwe installaties, maar ook gewijzigde installaties waaronder renovatie van elektrische installaties.
De deelnemers leren wat de gevolgen van beide richtlijnen zijn en er wordt uitgelegd hoe de verschillende veiligheidsvraagstukken volgens de huidige stand der techniek opgelost kunnen worden.
width=

Inhoud
• Strategie en basisprincipes van veilig ontwerpen
• Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor veiligheid van (spoor)bruggen
• Conformiteitsverklaringen
• Renovaties en wijzigingen aan installaties - gevolgen vanuit de Machinerichtlijn
• Implementatie ‘veilig ontwerpen’-strategie binnen de organisatie
• Risicobeoordeling en -reductie met behulp van de NEN 6787
• Besturingstechnische risicoreductie


Doelgroepen
• Projectleiders vanuit rijk, provincie, gemeenten en waterschappen
• Elektrotechnisch verantwoordelijken
• Beheerders van bruggen en sluizen
• Adviseurs en bruggenontwerpers
• Constructeurs van bruggen en/of sluizen

In het kort:


Duur
1 dag van 09.00 - 16.00 incl. lunch

Lesgeld
535 euro

Inschrijven
Trainingsdata

Aanmelden:

(komma gescheiden)
(komma gescheiden)