Direct besparen op opleidingskosten

Er zijn verschillende mogelijkheden om kosten te besparen op de cursussen en opleidingen van uw medewerkers. Dit kan door gebruik te maken van subsidies en aftrekposten. Er zijn uiteenlopende manieren waarop u in uw opleidingskosten tegemoetgekomen kan worden.

  • Is uw bedrijf aangesloten bij een brancheorganisatie, dan is het mogelijk aanzienlijke subsidies te krijgen als tegemoetkoming in de opleidingskosten. De mogelijkheden en procedures variëren per bedrijfstak.

  • Indien uw organisatie niet bij een branchevereniging is aangesloten, is het toch raadzaam www.subsidieshop.nl te bezoeken. Hierop staan namelijk nog andere subsidiemogelijkheden die voor u van toepassing kunnen zijn.

  • De WVA-regeling. Op grond van ‘Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premies voor volksverzekeringen (WVA) kunnen werkgevers gebruik maken van een vermindering van de belasting en premieafdracht voor werknemers die, onder bepaalde voorwaarden, een opleiding volgen. De besparing in de directe opleidingskosten is maximaal € 2.738,- per werknemer per jaar (2011). De exacte voorwaarden vindt u op www.belastingdienst.nl.

  • Wil uw medewerker een opleiding volgen die u om bepaalde redenen niet wilt of kunt vergoeden? Indien deze opleiding wel een directe link heeft met zijn beroep, kunt u hem wijzen op de persoonsgebonden aftrek van de inkomstenbelasting. Door zijn scholingsuitgaven op te geven in zijn aangifte, kan hij wellicht een deel van de kosten (bijvoorbeeld het lesgeld) terugkrijgen. Hiervoor geldt een drempelbedrag van € 250,-.
    Voor meer informatie kunt uw medewerker terecht op www.belastingdienst.nl

  • Ook op Europees niveau zijn er subsidies die opleidingen en ontwikkeling stimuleren, de zogenaamde ESF-subsidies. Voor alle mogelijkheden en voorwaarden bezoekt u www.agentschap.szw.nl